Users

Użytkownicy

Głównymi użytkownikami zasobów Biblioteki Cyfrowej IETU są pracownicy Instytutu.

Szerokim kręgom odbiorców udostępniane są publikacje w zależności od charakteru publikacji oraz związanych z nią praw autorskich.

This page uses 'cookies'. More information