About Library

O Bibliotece

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych powstaje w ramach projektu "Rozbudowa infrastruktury informatycznej gromadzenia, przetwarzania i analizy danych środowiskowych" (in2in). Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 2. Oś priorytetowa - Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki.

Prace nad utworzeniem Biblioteki Cyfrowej rozpoczęły się w październiku 2011 roku w ramach zadania 1. Utworzenie i udostępnianie baz danych, podzadania 1.1 – Tematyczna biblioteka cyfrowa.

Biblioteka Cyfrowa Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych będzie oferować dostęp do cyfrowo przetworzonych zasobów bibliotecznych IETU, które obejmują wszystkie dziedziny nauki z ukierunkowaniem na nauki przyrodnicze i techniczne. Większość pozycji literaturowych dotyczy ekologii i ochrony środowiska. Ze względu na ich interdyscyplinarny charakter w księgozbiorze IETU znajdą się pozycje literaturowe m.in. z takich dyscyplin naukowych, jak: biotechnologia, ekotoksykologia, inżynieria rolnicza, nauki o zarządzaniu, polityka regionalna, prawo, zdrowie publiczne. Oprócz pozycji literaturowych i czasopism znajdą się w niej niepublikowane prace naukowo-badawcze IETU.

Pozycje biblioteki cyfrowej to pliki PDF z możliwością wyszukiwania fraz tekstowych.

Do prezentacji zbiorów wykorzystuje się oprogramowanie dLibra opracowane przez Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe. Dzięki wprowadzeniu tego oprogramowania nasza kolekcja będzie należała w niedalekiej przyszłości do Federacji Bibliotek Cyfrowych.

Zasób Biblioteki podzielony jest na zbiory o określonym charakterze, tzw. Kolekcje.

Wszystkie publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej mają uregulowany status prawny. Dostęp do niektórych materiałów może być ograniczony zgodnie z obowiązującym prawem autorskim.

This page uses 'cookies'. More information