Information of law

Informacje prawne

Oświadczenie o prawach autorskich

  • Materiały zamieszczone w Bibliotece Cyfrowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych stanowią własność intelektualną i podlegają ochronie zgodnie z prawem autorskim.
  • Dokumenty mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny, do celów naukowych, dydaktycznych lub edukacyjnych. Zabroniona jest systematyczna i niezgodna z prawem autorskim reprodukcja, gromadzenie na własnych nośnikach, redystrybucja lub odsprzedaż.
  • Oferując Użytkownikom zawartość Biblioteki Cyfrowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Biblioteka Naukowa IETU stara się, aby nie pojawiły się wśród nich materiały, których publiczne udostępnienie wiązałoby się z naruszeniem prawa autorskiego. Dotyczy to zwłaszcza publikowanych i republikowanych prac naukowych i dydaktycznych. Osoby i instytucje, które mogłyby uznać nasze poczynania w tym zakresie za niedostateczne, prosimy o natychmiastowy kontakt w celu wprowadzenia niezbędnych poprawek (e-mail: biblioteka@ietu.katowice.pl).

This page uses 'cookies'. More information