Technical information

Informacje techniczne

Przeglądarki

W celu uzyskania pełnej funkcjonalności Biblioteki Cyfrowej IETU zalecamy korzystanie z możliwie najnowszych wersji przeglądarek internetowych:

  • Mozilla Firefox 12.0
  • Internet Explorer 7.0
  • inna przeglądarka funkcjonalnie zgodna z którąś z powyższych.

Wtyczki

Dokumenty dostępne w BC IETU są udostępnione w formacie PDF. Do ich odczytu należy zainstalować program Adobe Reader (lub inny o podobnej funkcjonalności). Niektóre publikacje wymagają maszyny wirtualnej Javy firmy Sun Microsoft. Można ją pobrać ze stron tej firmy.

Wyszukiwanie

W systemie istnieją następujące sposoby wyszukiwania:

  • wyszukiwanie proste (dostępne na stronie głównej) – szuka podanego terminu lub frazy w dowolnej części opisu dokumentu;
  • indeksy – umożliwiają szybkie przeglądanie bazy wg najczęściej stosowanych atrybutów (tytuł, twórca, słowo kluczowe);
  • wyszukiwanie złożone – składa się z dwóch zakładek. Pierwsza zakładka „Biblioteka Cyfrowa IETU” służy do dokładnego zadawania pytań do bazy BC IETU. Druga zakładka umożliwia jednoczesne wyszukiwanie we wszystkich polskich bibliotekach użytkujących system dLibra;
  • wyszukiwanie zaawansowane – umożliwia bardzo precyzyjne zadawanie pytań i łączenie ich operatorami Boole’a ("i", "lub", "nie"). Liczbę kryteriów można dowolnie rozbudować stosując opcję „Dodaj następny element zapytania".

This page uses 'cookies'. More information