Frequently asked quetions

Najczęściej zadawane pytania

Na tej stronie znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Państwa pytania dotyczące Biblioteki Cyfrowej IETU. Jeśli Twoje pytanie nie znajduje się tutaj, proszę skontaktowac się z nami (e-mail: biblioteka@ietu.katowice.pl).

 1. Kto może korzystać z zasobów Biblioteki Cyfrowej Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych?
  Zasób biblioteki jest dostępny bezpłatnie dla wszystkich. Pobrane dokumenty można wykorzystywać tylko do użytku własnego (pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz w celach edukacyjnych). Ograniczenia dostępu dotyczą jedynie materiałów objętych prawem autorskim.

 2. Co to jest dLibra?
  dLibra to oprogramowanie służące do budowy bibliotek cyfrowych, zarządzania ich zawartością i udostępniania zgromadzonych w bibliotece publikacji. Więcej na ten temat można znaleźć w opisie platformy dLibra.

 3. Co to jest kolekcja?
  Kolekcja to zbiór publikacji o określonym charakterze, które można opisać pewnym wspólnym zbiorem atrybutów, według których można te publikacje przeszukiwać.
  Zbiory zgromadzone w Bibliotece Cyfrowej IETU podzielono na następujące kolekcje:

  • Prace naukowo-badawcze
  • Wydawnictwa ciągłe
  • Wydawnictwa zwarte
  • Kartografia
  • Materiały na CD
  • Inne wydawnictwa
  • Ogólnodostępne

  Kolejne kolekcje będą tworzone w miarę potrzeb.

 4. Jakie publikacje są w kolekcji "Ogólnodostępne"?
  Kolekcja "Ogólnodostępne" służy do bezspośredniego przejrzenia prac, które w polu "Właściciel praw" mają informację "ogólnodstępne". Po zalogowaniu się w systemie, użytkownik spoza IETU, może przeglądać ogólnodostępne prace również bezpośrednio z Internetu.

 5. Na czym polega wyszukiwanie ogólne?
  Każda publikacja składa się z opisu (zestawu atrybutów, takich jak autor, tytuł, wydawca itp.) oraz treści. Użytkownik, chcąc znaleźć interesujące go dane, tworzy wyrażenie wyszukiwawcze za pomocą słów i operatorów logicznych. Wyszukiwanie ogólne polega na wyszukiwaniu słów występujących w wyrażeniu wyszukiwawczym zarówno w opisach publikacji jak i w ich treści, oczywiście z uwzględnieniem operatorów logicznych. Wyszukiwanie ogólne może być przeprowadzone na poziomie całej Biblioteki Cyfrowej IETU -- przeszukiwane są publikacje we wszystkich kolekcjach, lub na poziomie wybranej kolekcji -- przeszukiwane są wtedy tylko publikacje zgromadzone w tej kolekcji. Ten drugi sposób pozwala skrócić czas wyszukiwania jednak znacznie ogranicza liczbę uzyskanych wyników.

 6. Na czym polega wyszukiwanie w katalogu?
  Wyszukiwanie w katalogu, w przeciwieństwie do wyszukiwania ogólnego, ogranicza się do wyszukiwania jedynie w opisach publikacji. Wyszukiwanie to ma zastosowanie wtedy, gdy np. chcemy znaleźć książki napisane przez Jana Kowalskiego, ale nie interesują nas książki o Janie Kowalskim. Podobnie jak w przypadku wyszukiwania ogólnego, wyszukiwanie w katalogu może być zrealizowane zarówno na poziomie całej biblioteki lub tylko w wybranej kolekcji.

 7. Czy publikacje umieszczone w Bibliotece Cyfrowej IETU są chronione prawem autorskim?
  Część zbiorów przechowywanych w Bibliotece Cyfrowej IETU jest chroniona prawem autorskim.

 8. Czy dostęp do zawartości Biblioteki Cyfrowej IETU jest bezpłatny i nieograniczony?
  Dostęp do publikacji nie objętych prawem autorskim jest bezpłatny i nieograniczony. Dostęp do publikacji może być zrealizowany tylko po zalogowaniu się do systemu. Publikacje chronione prawem autorskim mogą być również zabezpieczone przed skopiowaniem ich w łatwy sposób na dysk lokalny komputera użytkownika.

 9. Do czego służy konto?
  Konto użytkownika pozwala na przeglądanie wszystkich publikacji znajdujących się w kolekcji „Ogólnodostępne”. Daje również dostęp do dodatkowych funkcji biblioteki cyfrowej, jak np. konfiguracja własnego profilu użytkownika, tworzenie własnej listy ulubionych publikacji, proponowanie słów kluczowych (tagów) do opisywania publikacji.

  Każda publikacja ma nadane prawa dostępu, które wynikają z praw autorskich. Zwykłe przeglądanie zbiorów Biblioteki Cyfrowej IETU nie wymaga posiadania konta użytkownika.

  Część zasobów Biblioteki Cyfrowej jest dostępna wyłącznie z komputerów znajdujących się w pomieszczeniu Czytelni Biblioteki Naukowej IIETU lub też ograniczona jest do lokalnej sieci komputerowej Instytutu.

  Informacja o dostępie do poszczególnych publikacji widoczna jest w opisie publikacji w polu "Właściciel praw".

 10. Co mogę zrobić w systemie, gdy nie jestem zalogowany?
  Niezalogowany użytkownik może tylko przeglądać zbiory Biblioteki Cyfrowej IETU (opisy publikacji) bez możliwości ich przeglądania, nawet kolekcji "Ogólnodostepne".

 11. Wszystko zrobiła(e)m jak trzeba, a publikacja mi się nie otwiera. Co robić?
  Na pewno trzeba cierpliwie poczekać, niektóre pliki ściągają się wolno. Warto też przeprowadzić jakieś proste wyszukiwanie, żeby zobaczyć, czy np. nie zostało przerwane połączenie z Internetem. Być może na twoim komputerze brak programów Adobe Reader lub Java potrzebnych do otwarcia tekstu publikacji. Warto również zwrócić uwagę na to, czy dana publikacja nie ma ograniczonych praw dostępu ze względu na prawa autorkie. Co możemy, doradzimy Ci korespondencyjnie, napisz na adres: biblioteka@ietu.katowice.pl.

Jeśli napotkasz jakiekolwiek problemy podczas korzystania ze strony Biblioteki Cyfrowej IETU lub chcesz przekazać swoje uwagi bądź sugestie, proszę skontaktowac się z nami: biblioteka@ietu.katowice.pl.

This page uses 'cookies'. More information