Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Zastosowanie modeli matematycznych do opisu procesu sorpcji przeterminowanych pestycydów z mogliników na węglu aktywnym

This page uses 'cookies'. More information